mines excluding metal industry

listen to the pronunciation of mines excluding metal industry
الإنجليزية - التركية
(Ticaret) metal dışı madenler sanayii
mines excluding metal industry

  الواصلة

  mines ex·clud·ing metal in·dus·try

  التركية النطق

  maynz îkskludîng metıl îndıstri

  النطق

  /ˈmīnz əkˈsklo͞odəɴɢ ˈmetəl ˈəndəstrē/ /ˈmaɪnz ɪkˈskluːdɪŋ ˈmɛtəl ˈɪndəstriː/

  كلمة اليوم

  carrageen
المفضلات