milk products which are clean according to jewish law

listen to the pronunciation of milk products which are clean according to jewish law
الإنجليزية - الإنجليزية
kosher dairy
milk products which are clean according to jewish law

  الواصلة

  milk products which are clean ac·cord·ing to Jew·ish law

  التركية النطق

  mîlk prädıks hwîç ır klin ıkôrdîng tı cuîş lô

  النطق

  /ˈməlk ˈprädəks ˈhwəʧ ər ˈklēn əˈkôrdəɴɢ tə ˈʤo͞oəsʜ ˈlô/ /ˈmɪlk ˈprɑːdəks ˈhwɪʧ ɜr ˈkliːn əˈkɔːrdɪŋ tə ˈʤuːɪʃ ˈlɔː/

  كلمة اليوم

  scissile
المفضلات