military command inspection program

listen to the pronunciation of military command inspection program
الإنجليزية - التركية
(Askeri) askeri komuta teftiş ve denetleme programı
military command inspection program

  الواصلة

  mi·li·ta·ry com·mand in·spec·tion pro·gram

  التركية النطق

  mîlıteri kımänd înspekşın prōgräm

  النطق

  /ˈmələˌterē kəˈmand ənˈspeksʜən ˈprōˌgram/ /ˈmɪləˌtɛriː kəˈmænd ɪnˈspɛkʃən ˈproʊˌɡræm/

  كلمة اليوم

  maquillage
المفضلات