military assistance program grant aid

listen to the pronunciation of military assistance program grant aid
الإنجليزية - التركية
(Askeri) ASKERİ YARDIM PROGRAMI BAĞIŞ YARDIMI: Tadil edilmiş 1961 tarihli Yabancı Yardım Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ve masrafının Amerikan Birleşik Devletlerine ödenmesi beklenmeyen askeri yardım
military assistance program
(Askeri) ASKERİ YARDIM PROGRAMI: Tadil edilmiş 1961 tarihli Yabancı Yardım kanununa istinaden ve kanunun yetki verdiği Ekonomik yardıma göre, geri ödenmeyecek şekilde alıcılara savunma ihtiyaçları ve hizmetlerini temin programı
military assistance program grant aid

  الواصلة

  mi·li·ta·ry as·sis·tance pro·gram Grant aid

  التركية النطق

  mîlıteri ısîstıns prōgräm gränt eyd

  النطق

  /ˈmələˌterē əˈsəstəns ˈprōˌgram ˈgrant ˈād/ /ˈmɪləˌtɛriː əˈsɪstəns ˈproʊˌɡræm ˈɡrænt ˈeɪd/

  كلمة اليوم

  dinkum
المفضلات