microscopic anatomy

listen to the pronunciation of microscopic anatomy
الإنجليزية - التركية
histoloji
(Biyoloji) mikroskopik anatomi
الإنجليزية - الإنجليزية
the study of microscopic structures of tissues and organs
microscopic anatomy

  الواصلة

  mi·cro·scop·ic a·na·to·my

  التركية النطق

  maykrıskäpîk ınätımi

  النطق

  /ˌmīkrəˈskäpək əˈnatəmē/ /ˌmaɪkrəˈskɑːpɪk əˈnætəmiː/

  كلمة اليوم

  acumen
المفضلات