microphone input meter

listen to the pronunciation of microphone input meter
الإنجليزية - التركية
(Bilgisayar) mikrofon giriş ölçer
microphone input meter

  الواصلة

  mi·cro·phone in·put me·ter

  التركية النطق

  maykrıfōn înpût mitır

  النطق

  /ˈmīkrəˌfōn ˈənˌpo͝ot ˈmētər/ /ˈmaɪkrəˌfoʊn ˈɪnˌpʊt ˈmiːtɜr/
المفضلات