microbial infestation of body tissues after death

listen to the pronunciation of microbial infestation of body tissues after death
الإنجليزية - التركية

تعريف microbial infestation of body tissues after death في الإنجليزية التركية القاموس.

putrefaction
kokmuş şey
putrefaction
çürüme
putrefaction
kokuşma
putrefaction
çürümüş
putrefaction
(Biyoloji) putrefaksiyon
putrefaction
{i} leş
putrefaction
{i} bozulma
putrefaction
{i} kokma
putrefaction
{i} kokuşmuş şey
الإنجليزية - الإنجليزية
putrefaction
microbial infestation of body tissues after death

  الواصلة

  mi·cro·bi·al in·fes·ta·tion of bo·dy tissues af·ter death

  التركية النطق

  maykrōbiıl înfesteyşın ıv bädi tîşuz äftır deth

  النطق

  /mīˈkrōbēəl ənˈfeˈstāsʜən əv ˈbädē ˈtəsʜo͞oz ˈaftər ˈdeᴛʜ/ /maɪˈkroʊbiːəl ɪnˈfɛˈsteɪʃən əv ˈbɑːdiː ˈtɪʃuːz ˈæftɜr ˈdɛθ/

  كلمة اليوم

  hypercorrection
المفضلات