mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet

listen to the pronunciation of mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
التركية - التركية
hortlak
mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet

    الواصلة

    me·zar·dan çı·ka·rak in·san·la·rı kor·kut·tu·ğu·na i·na·nı·lan ya·ra·tık, ha·ya·let

    النطق

    كلمة اليوم

    proboscis
المفضلات