metot

listen to the pronunciation of metot
التركية - الإنجليزية
method

This method is sure to work. - Bu metot kesin çalışacaktır.

He's behind the times in his methods. - O metotlarında zamanın gerisindedir.

practice
procedure
method yöntem
(Hukuk) process
way; manner in which one conducts business
plan of action
technique; systematic arrangement of actions
(Tıp) system
wrinkle
metot mühendisliği
(Ticaret) methods engineering
metot tetkiki
(Askeri) method study
metot kaynağı
(Tıp) source of method
metod
method

The end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method. - Onun sonunda konuşma sanatı ve mantık ile ilgili , Socrates metodunda herhangi bir anlaşmazlık örneği ile biten ikincisinin sonunda iki küçük skeç vardı.

Weight increase is the easiest method for personal development. - Kilo almak, kişisel gelişimin en kolay metodudur.

metotlar
methods
aktif metot
active method
grafik metot
(Bilgisayar) graphical method
harita metot
(Coğrafya) map method
standart metot
(Ticaret) standard method
التركية - التركية
Yöntem
METOD
(Osmanlı Dönemi) Fr. Bir neticeye ulaşmak için takib edilen fikir yolu. Usul. Kaide. Yol. Sistem
aktif metot
Öğrencilerin, kişisel çalışmalarını ve iş yapma yeteneklerini geliştirmeyi sağlayan bilimsel yöntem
metot
المفضلات