metni şifreli olan ve bu şifre çözülünce anlaşılabilen telgraf

listen to the pronunciation of metni şifreli olan ve bu şifre çözülünce anlaşılabilen telgraf
التركية - التركية
şifreli telgraf
metni şifreli olan ve bu şifre çözülünce anlaşılabilen telgraf

    الواصلة

    met·ni şif·re·li o·lan ve bu şif·re çö·zü·lün·ce an·la·şı·la·bi·len telg·raf

    النطق

    كلمة اليوم

    atavism
المفضلات