meritorious unit commendation

listen to the pronunciation of meritorious unit commendation
الإنجليزية - التركية
(Askeri) BİRLİK DEĞERLİ HİZMET PLAKASI: Düşmana karşı yapılan harekatta, olağanüstü bir hizmetin taktire şayan bir şekilde ifa edildiğini belirten birlik nişanı. Buna evvelce "Meritorious Service Unit Plaque" denirdi
meritorious unit commendation

  الواصلة

  me·ri·to·ri·ous Unit com·men·da·tion

  التركية النطق

  merıtôriıs yunıt kämındeyşın

  النطق

  /ˌmerəˈtôrēəs ˈyo͞onət ˌkämənˈdāsʜən/ /ˌmɛrəˈtɔːriːəs ˈjuːnət ˌkɑːmənˈdeɪʃən/

  كلمة اليوم

  analphabet
المفضلات