merger treaty

listen to the pronunciation of merger treaty
الإنجليزية - التركية
(Politika, Siyaset) birleşme anlaşması
(Politika, Siyaset) füzyon anlaşması
(Avrupa Birliği) Birleşme Antlaşması (1967)
merger treaty

  الواصلة

  merg·er trea·ty

  التركية النطق

  mırcır triti

  النطق

  /ˈmərʤər ˈtrētē/ /ˈmɜrʤɜr ˈtriːtiː/

  كلمة اليوم

  nuptial
المفضلات