merak etme

listen to the pronunciation of merak etme
التركية - الإنجليزية
Don't worry!

Don't worry. You can confide in me. - Merak etme. Bana güvenebilirsin.

Don't worry. They will be supervised. - Sen merak etme. Başlarında nezaretçi bulunacak.

wondering

Tom can't help wondering why Mary changed her mind. - Tom, Mary'nin fikrini niçin değiştirdiğini merak etmekten kendini alamıyor.

I still can't help wondering why. - Sebebini merak etmemek hâlâ elimde değil.

wonderment
no fear
merak etmek
wonder

To be surprised, to wonder, is to begin to understand. - Şaşırmak, merak etmek, anlamaya başlamaktır.

I can't help but wonder where Tom is. - Tom'un nerede olduğunu merak etmekten başka yapabileceğim bir şey yok.

merak etmek
{f} worry
merak etme seni yemez
(deyim) not eat you
merak etme!
(Konuşma Dili) Don't worry!
merak et
{f} wonder

We all wondered why she had dumped such a nice man. - Hepimiz onun böyle iyi bir adamı niye terk ettiğini merak ettik.

I've always wondered what it'd be like to have siblings. - Ben her zaman kardeşlere sahip olmanın nasıl bir şey olduğunu hep merak ettim.

merak etmek
be curious
merak et
wonder about

That's something people wonder about. - Bu, insanların hakkında merak ettiği bir şey.

merak et
{f} wondering

I know you're probably wondering why I'm here. - Neden burada olduğumu muhtemelen merak ettiğini biliyorum.

I still can't help wondering why. - Sebebini merak etmemek hâlâ elimde değil.

merak etmek
concerned
merak etmek
wonder about
beni merak etme
don't worry about me
merak etmek
anxious about
merak etmek
be troubled
merak etmek
fascinate
merak etmek
be solicitous
merak etmek
be concerned about
merak etmek
worry about
merak etmek
become anxious
merak etmek
get anxious
merak etmek
be curious about
merak etmek
be anxious about
merak etmek
feel troubled
merak etmek
curious about
merak etmek
{f} care
merak etmek
fever
merak etmek
a) to wonder b) to be curious about c) to be anxious about, to worry
merak etmek
1. to be curious (about). 2. to be anxious (about)
merak etmek
be anxious
merak etmek
bother
التركية - التركية

تعريف merak etme في التركية التركية القاموس.

merak etmek
Kaygılanmak
merak etmek
Anlamak veya öğrenmek istemek
merak etme
المفضلات