mecazen, bir ortamda bulunmak istenilmediği zaman, çıkıp gitme serbestliği

listen to the pronunciation of mecazen, bir ortamda bulunmak istenilmediği zaman, çıkıp gitme serbestliği
التركية - الإنجليزية
law of two feet
mecazen, bir ortamda bulunmak istenilmediği zaman, çıkıp gitme serbestliği

    الواصلة

    me·ca·zen, bir or·tam·da bu·lun·mak is·te·nil·me·di·ği za·man, çı·kıp git·me ser·best·li·ği

    كلمة اليوم

    termagant
المفضلات