means the exhibition or broadcast of a production on

listen to the pronunciation of means the exhibition or broadcast of a production on
الإنجليزية - التركية

تعريف means the exhibition or broadcast of a production on في الإنجليزية التركية القاموس.

use
{i} menfaat
use
{i} faydalanma

Atom enerjisinden faydalanmalıyız. - We should make use of atomic energy.

Şirketimiz internetten faydalanmaktadır. - Our company makes use of the Internet.

use
{i} fayda

Ben makinenin faydası olmadığını anladım. - I found that the machine was of no use.

Bu kitap sana epey faydalı olabilir. - This book may well be useful to you.

use
(Kanun) istimal
use
kulanım hakkı
use
-ardı
use
kullanma yetisi
use
(to ile) (eskiden) -erdi
use
yararlanma hakkı
use
kullanım

Bu kelime şu an kullanımda değil. - This word is not in current use.

Son zamanlarda, bilgisayar kullanımında artan çeşitlilik, ofis alanlarının çok ötesine uzandı. - Recently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office.

use
kullanma

Sıcak suyun tümünü kullanma. - Don't use all the hot water.

Bayanlar ve baylar, lütfen insanları küresel ısınmaya katkıda bulunmayı bırakmaları ve doğa dostu ekipmanlar kullanmaları için uyarın. - Ladies and gentlemen, please notify the people to stop contributing to global warming and use nature-friendly equipment.

use
tüketmek
use
kullanmak

O sadece Çizmeli Kedi görüntüsünü kullanmak zorunda kaldı. Ben onun sadık uşağıydım. - She just had to use her Puss-In-Boots look and I was her devoted servant.

Sadece en iyi malzemeleri kullanmak için büyük özen gösterilmiştir. - Great care has been taken to use only the finest ingredients.

use
{f} faydalanmak

Şirketimiz internetten faydalanmaktadır. - Our company makes use of the Internet.

use
{f} muamele etmek
use
{f} kullanmak: He used the money to buy a new car. Parayı yeni bir otomobil almak için kullandı
use
{f} davranmak
use
{i} kullnım hakkı
الإنجليزية - الإنجليزية
use
means the exhibition or broadcast of a production on

  الواصلة

  means the ex·hi·bi·tion or broad·cast of a pro·duc·tion on

  التركية النطق

  minz dhi eksıbîşın ır brôdkäst ıv ı prōdʌkşın ôn

  النطق

  /ˈmēnz ᴛʜē ˌeksəˈbəsʜən ər ˈbrôdˌkast əv ə prōˈdəksʜən ˈôn/ /ˈmiːnz ðiː ˌɛksəˈbɪʃən ɜr ˈbrɔːdˌkæst əv ə proʊˈdʌkʃən ˈɔːn/

  كلمة اليوم

  maquillage
المفضلات