means or mode of expressing thoughts; language; tongue; form of speech

listen to the pronunciation of means or mode of expressing thoughts; language; tongue; form of speech
الإنجليزية - التركية

تعريف means or mode of expressing thoughts; language; tongue; form of speech في الإنجليزية التركية القاموس.

dialect
{i} ağız
dialect
lehçe

Osaka lehçesini anlamak zordur. - It's hard to understand the Osaka dialect.

Lehçesinden dolayı, Tom her zaman John'la alay eder. - Tom always makes fun of John because of his dialect.

dialect
dil

Dilbilgisinde ve kelime hazinesinde, bazı lehçeler standart dilden önemli ölçüde farklıdır - In grammar and vocabulary, some dialects differ significantly from the standard language.

Chavacano dilinde kaç tane lehçe var? Chavacano dilinin altı tane lehçesi var. - How many dialects are there in the Chavacano language? The Chavacano language has six dialects.

dialect
ağgan
dialect
dialectal Lehçeye ait
dialect
{i} diyalekt

Hegel'le aynı şekilde, Panovsky'nin diyalektik kavramı tarihe önceden belirlenmiş bir rotayı izlettirir. - In the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course.

dialect
lisan
الإنجليزية - الإنجليزية
dialect
means or mode of expressing thoughts; language; tongue; form of speech
المفضلات