mayıs

listen to the pronunciation of mayıs
التركية - الإنجليزية
May

According to the terms of the contract, your payment was due on May 31st. - Sözleşme şartlarına göre, ödemenizin vadesi 31 Mayısta idi.

April showers bring May flowers. - Nisan yağmurları mayıs çiçeklerini getirir.

May (month)
ides
mayıs çiçeği
May
mayıs böceği
may bug
mayıs böceği
chafer
mayıs böceği
cockchafer
mayıs sineği
(Tabiat Doğa) (böcek, haşere, Fam: Ephemeroptera) mayfly
mayıs sineği
mayfly
bir mayıs
May Day
bir mayıs günü
Mayday
samyeli vurmuş mayıs çirozu
slang person who's nothing but a bag of bones
التركية - التركية
Yılın 31 gün süren, beşinci ayı
Taze sığır gübresi: "Küçük kızların mayıs kokan toprak sofalarda yetiştirdikleri koza sepetleri..."- S. F. Abasıyanık
Taze sığır gübresi
Koyun ve sığır pisliği
Yabani çilek
mayıs böcekleri
Otçul özellikleri dolayısıyla bitki sağlığı yönünden önem taşıyan böcekler topluluğu
mayıs böceği
Kın kanatlılardan, uzunluğu 20-25 mm olan, gelişmesi üç beş yıl süren, bitkilere zararlı bir böcek (Melolontha vulgaris)
mayıs sıkıntısı
Nuri Bilge Ceylan'ın bir filmi
mayıs
المفضلات