materiality concept

listen to the pronunciation of materiality concept
الإنجليزية - التركية
Önemlilik kavramı.Muhasebenin temel kavramlarından önemlilik kavramı
materiality concept

  الواصلة

  ma·te·ri·al·i·ty con·cept

  التركية النطق

  mıtîriälîti känsept

  النطق

  /məˌtərēˈalətē ˈkänsept/ /məˌtɪriːˈælɪtiː ˈkɑːnsɛpt/

  كلمة اليوم

  bellicose
المفضلات