material to fill voids around windows and doors

listen to the pronunciation of material to fill voids around windows and doors
الإنجليزية - التركية

تعريف material to fill voids around windows and doors في الإنجليزية التركية القاموس.

caulk
kalafat et
caulk
kalafatlamak
caulk
kalafat etmek
caulk
Geminin tahtalarının aralıklarını üstüpü vs. ile doldurup üzerine zift sürerek su geçirmez hale getirmek
الإنجليزية - الإنجليزية
caulk
material to fill voids around windows and doors

  الواصلة

  ma·te·ri·al to fill voids a·round windows and doors

  التركية النطق

  mıtîriıl tı fîl voydz ıraun wîndōz ınd dôrz

  النطق

  /məˈtərēəl tə ˈfəl ˈvoidz ərˈoun ˈwəndōz ənd ˈdôrz/ /məˈtɪriːəl tə ˈfɪl ˈvɔɪdz ɜrˈaʊn ˈwɪndoʊz ənd ˈdɔːrz/

  كلمة اليوم

  dreary
المفضلات