maskeli

listen to the pronunciation of maskeli
التركية - الإنجليزية
in disguise

Even though Bob was in disguise, I recognized him as soon as I saw him. - Bob maskeli olsa bile onu görür görmez tanıdım.

Although Bob was in disguise, I recognized him at a glance. - Bob maskeli olmasına karşın, ben onu bir bakışta tanıdım.

masked

He is a masked hero; we can trust him. - O maskeli bir kahraman; ona güvenebiliriz.

Sami was attacked by a group of masked men. - Sami bir grup maskeli adam tarafından saldırıya uğradı.

(Tıp) larvate
personate
maskeli balo
masquerade
maskeli balo
masquerade ball
maske
mask

Tom bought a mask and a snorkel so he could go snorkeling with his friends. - Tom bir maske ve bir şnorkel aldı böylece o arkadaşlarıyla birlikte şnorkelle yüzmeye gidebildi.

No one will recognize her in this mask. - Hiç kimse onu bu maskeyle tanımaz.

maskeli balo
fancy dress ball
maskeli balo
masked ball, costume ball, fancy dress ball
maskeli balo
masked ball
maskeli balo
fancy ball
maskeli balo
masked ball, masquerade
maskeli balo cüppesi
domino
maskeli balo kostümü
masquerade
maskeli balo kıyafeti
fancy dress
maskeli baloya katılmak
masquerade
maskeli kimse
masquerader
maskeli kimse
mask
maskeli kimse
masquer
maskeli kimse
masker
maskeli oyun
mummery
maskeli oyuncu
mummer
maskeli piyes
masque
maskeli tüp
shadow mask tube
maskeli örümcekkuşu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: örümcekkuşugiller) masked shrike
maskeli ötleğen
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: ötleğenkuşugiller,çalıbülbülügiller) Sardinian warbler
maske
disguise

Tom could be disguised. - Tom maskelenmiş olabilir.

Although Bob was in disguise, I recognized him at a glance. - Bob maskeli olmasına karşın, ben onu bir bakışta tanıdım.

maske
protective glass
maske
goggles
maske
cover
maske
shadow mask
maske
front
maske
veil
maske
stalking-horse
maske
smokescreen
maske
veneer
maske
false face
maske
whitewash
maske
mask off
maske
guise
maske
colour [Brit.]
maske
visor
maske
{i} color
maske
mask; cover
maske
shape
maske
{i} colour
maske
stalkinghorse
maske
{i} vizor
maskeli balo
{i} masque
التركية - التركية
Maskesi olan, maskelenmiş
Davranış ve tutumunda gerçek kişiliğini saklayan
maskeli balo
Yüze maske takılarak gidilen balo
maske
Küçük boylu köpek
maske
Yüz ve boyun güzelliği için cilde sürülen krem, macun vb
maske
Korunmak için, özel olarak yapılmış, yüze geçirilmiş şey
maske
Gerçek duyguları veya bir şeyin gerçek görünüşünü gizleyen aldatıcı görünüş, davranış
maske
Korunmak için özel olarak yapılan ve yüze geçirilen şey
maske
Boyalı karton, kumaş, plastikten yapılan ve başkalarınca tanınmamak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz
maske
Boyalı karton, kumaş, plastikten yapılmış olan ve başkalarınca tanınmamış olmak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz
maske
Kişinin oynadığı rol veya hem kendisine hem de çevresine karşı takındığı davranış
maskeli
المفضلات