marks resembling the wounds on the crucified body of christ

listen to the pronunciation of marks resembling the wounds on the crucified body of christ
الإنجليزية - التركية

تعريف marks resembling the wounds on the crucified body of christ في الإنجليزية التركية القاموس.

stigmata
tepecik
stigmata
İsa'nin vücudundaki işkence izleri
stigmata
(isim) İsa'nın vücudundaki işkence izleri
الإنجليزية - الإنجليزية
stigmata
marks resembling the wounds on the crucified body of christ

  الواصلة

  marks resembling the wounds on the cru·ci·fied bo·dy of Christ

  التركية النطق

  märks rizemblîng dhi wundz ôn dhi krusıfayd bädi ıv krayst

  النطق

  /ˈmärks rēˈzembləɴɢ ᴛʜē ˈwo͞ondz ˈôn ᴛʜē ˈkro͞osəˌfīd ˈbädē əv ˈkrīst/ /ˈmɑːrks riːˈzɛmblɪŋ ðiː ˈwuːndz ˈɔːn ðiː ˈkruːsəˌfaɪd ˈbɑːdiː əv ˈkraɪst/

  كلمة اليوم

  heterodox
المفضلات