marketing and distribution

listen to the pronunciation of marketing and distribution
الإنجليزية - التركية
(Ticaret) pazarlama ve dağıtım
marketing distribution
(Ticaret) malın tevziatı
marketing and distribution

  الواصلة

  mar·ket·ing and dis·tri·bu·tion

  التركية النطق

  märkıtîng ınd dîstrıbyuşın

  النطق

  /ˈmärkətəɴɢ ənd ˌdəstrəˈbyo͞osʜən/ /ˈmɑːrkətɪŋ ənd ˌdɪstrəˈbjuːʃən/

  كلمة اليوم

  mojo
المفضلات