manzumelerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil

listen to the pronunciation of manzumelerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil
التركية - التركية
biçim
manzumelerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil

    الواصلة

    man·zu·me·le·rin ku·ru·luş ve u·yak dü·zen·le·ri·ne gö·re o·lan dış gö·rü·nü·şü, şe·kil

    النطق

    كلمة اليوم

    argal
المفضلات