mantarın herhangi bir yüzey üzerinde meydana getirdiği küf tabakası

listen to the pronunciation of mantarın herhangi bir yüzey üzerinde meydana getirdiği küf tabakası
التركية - الإنجليزية
(Tıp) mold
mantarın herhangi bir yüzey üzerinde meydana getirdiği küf tabakası

    الواصلة

    man·ta·rın her·han·gi bir yü·zey ü·ze·rin·de mey·da·na ge·tir·di·ği küf ta·ba·ka·sı

    النطق

    كلمة اليوم

    stiggins
المفضلات