manken

listen to the pronunciation of manken
التركية - الإنجليزية
mannequin
Model

Who's your favorite fashion model? - Favori moda mankenin kim?

I used to dream about becoming a model. - Bir manken olmanın hayalini kurardım.

(artist's, tailor's, or dressmaker's) lay figure, mannequin, manikin
manikin
dummy
mannikin
mannequin, manikin (in a shop window)
fashion model

Who's your favorite fashion model? - Favori moda mankenin kim?

fashion model (person)
mock up
(kişi) model; (nesne) dummy, mannequin
mannequin,manikin
erkek manken
male model
mankenler
mannequins
التركية - التركية
(Osmanlı Dönemi) Fr. Elbiseleri prova veya teşhir etmek için terzilerin ve hazır elbise satıcılarının kullandığı tahtadan, kartondan, madenden vb. insan şekli
Terzilerin, giysi denemek, sergilemek için kullandıkları insan vücudu biçimindeki tahta, mukavva vb. kalıp
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara gösterme işiyle görevli kimse, model
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model
Ressam ve heykeltıraşların gerektikçe model gibi kullandıkları, türlü durumları alabilen eklemli, çoğunlukla tahtadan yapılmış insan veya hayvan örneği
model
الإنجليزية - التركية

تعريف manken في الإنجليزية التركية القاموس.

cansız manken
(Artist´s, tailor´s, or dressmaker´s) lay figüre, mannequin, manikin, dummy
manken
المفضلات