management by overseeing the performance or operation of a person or group

listen to the pronunciation of management by overseeing the performance or operation of a person or group
الإنجليزية - التركية

تعريف management by overseeing the performance or operation of a person or group في الإنجليزية التركية القاموس.

oversight
yanlışlık
oversight
(Ticaret) sehiv
oversight
bakım
oversight
dalgınlık
oversight
{i} gözetim

Belki de bu sadece bir gözetimdi. - Maybe it was just an oversight.

oversight
{i} yanlış, kusur
oversight
idare
oversight
nezaret/dikkatsizlik
oversight
{i} gözetim, bakım; yönetim
oversight
{i} gaflet
oversight
göze tim
oversight
{i} dikkatsizlik

O planda büyük dikkatsizlik var. - There is big oversight in that plan.

oversight
(Mukavele) yanılgı, dikkatsizlik, gözden kaçma
oversight
{i} nezaret
oversight
{i} gözden kaçırma
superintendence
{i} gözetim
superintendence
(isim) kontrol, denetim, bakma, gözetim
الإنجليزية - الإنجليزية
superintendence
supervision
supervising
oversight
management by overseeing the performance or operation of a person or group

  الواصلة

  man·age·ment by o·ver·see·ing the per·for·mance or op·e·ra·tion of a per·son or group

  التركية النطق

  mänıcmınt bay ōvırsiîng dhi pırfôrmıns ır äpıreyşın ıv ı pırsın ır grup

  النطق

  /ˈmanəʤmənt ˈbī ˈōvərˌsēəɴɢ ᴛʜē pərˈfôrməns ər ˌäpərˈāsʜən əv ə ˈpərsən ər ˈgro͞op/ /ˈmænəʤmənt ˈbaɪ ˈoʊvɜrˌsiːɪŋ ðiː pɜrˈfɔːrməns ɜr ˌɑːpɜrˈeɪʃən əv ə ˈpɜrsən ɜr ˈɡruːp/

  كلمة اليوم

  maw
المفضلات