manage to enter into

listen to the pronunciation of manage to enter into
الإنجليزية - التركية

تعريف manage to enter into في الإنجليزية التركية القاموس.

penetrate
nüfuz etmek
penetrate
{f} delip geçmek
penetrate
{f} içine girmek
penetrate
(Askeri) yarmak
penetrate
içine girip yayılmak
penetrate
çakmak (kazık vb)
penetrate
oturtmak
penetrate
sızmak
penetrate
(içine) girmek
penetrate
(Politika, Siyaset) etkisi altına almak
penetrate
çözmek
penetrate
dalmak
penetrate
(İnşaat) içine işlemek, nüfuz etmek
penetrate
{f} sokulmak
penetrate
(fiil) içine girmek, arasından geçmek, sokulmak, işlemek, içyüzünü anlamak, nüfuz etmek
penetrate
(Tekstil) içine işlemek, içine girmek
penetrate
{f} etkilemek
penetrate
{f} sızmak, gizlice girmek
الإنجليزية - الإنجليزية
penetrate
manage to enter into

  الواصلة

  man·age to en·ter in·to

  التركية النطق

  mänıc tı entır întı

  النطق

  /ˈmanəʤ tə ˈentər əntə/ /ˈmænəʤ tə ˈɛntɜr ɪntə/

  كلمة اليوم

  clamant
المفضلات