mal varlığına veya hukuki bütünlüğe ilişkin borçlar

listen to the pronunciation of mal varlığına veya hukuki bütünlüğe ilişkin borçlar
التركية - التركية
(Hukuk) PASİF
mal varlığına veya hukuki bütünlüğe ilişkin borçlar

    الواصلة

    mal var·lı·ğı·na ve·ya hu·ku·ki bü·tün·lü·ğe i·liş·kin borç·lar

    كلمة اليوم

    lee
المفضلات