making you feel great pity = heartbreaking

listen to the pronunciation of making you feel great pity = heartbreaking
الإنجليزية - التركية

تعريف making you feel great pity = heartbreaking في الإنجليزية التركية القاموس.

heartrending
çok acıklı
heartrending
üzücü
heartrending
{s} yürek parçalayıcı
heartrending
{s} yürekler acısı
الإنجليزية - الإنجليزية
heartrending
making you feel great pity = heartbreaking
المفضلات