make or design in such a way as to create movement

listen to the pronunciation of make or design in such a way as to create movement
الإنجليزية - الإنجليزية
Animate
make or design in such a way as to create movement

  الواصلة

  make or de·sign in such a way as to cre·ate move·ment

  التركية النطق

  meyk ır dîzayn în sʌç ı wey äz tı krieyt muvmınt

  النطق

  /ˈmāk ər dəˈzīn ən ˈsəʧ ə ˈwā ˈaz tə krēˈāt ˈmo͞ovmənt/ /ˈmeɪk ɜr dɪˈzaɪn ɪn ˈsʌʧ ə ˈweɪ ˈæz tə kriːˈeɪt ˈmuːvmənt/

  كلمة اليوم

  embargo
المفضلات