made the decision

listen to the pronunciation of made the decision
الإنجليزية - التركية
karar
الإنجليزية - الإنجليزية
reached the decision, resolved the matter
made a decision
reached a decision, decided
made the decision

  الواصلة

  made the de·ci·sion

  التركية النطق

  meyd dhi dîsîjın

  النطق

  /ˈmād ᴛʜē dəˈsəᴢʜən/ /ˈmeɪd ðiː dɪˈsɪʒən/

  كلمة اليوم

  testy
المفضلات