maceracı

listen to the pronunciation of maceracı
التركية - الإنجليزية
errant
adventure-loving, adventuresome
adventurous; adventurer
adventurous

I think Tom is adventurous. - Tom'un maceracı olduğunu düşünüyorum.

Tom seemed adventurous. - Tom maceracı görünüyordu.

dissipated
soldier of fortune
adventurist
adventuresome
venturer
maceracı fikirler
errantry
maceracı olmayan
unadventurous
maceracılar
adventurers
التركية - التركية
İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest
MACERACI
İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest: "Bizim gibi maceracı insanlarda ne gibi meziyetler bulunduğunu anlamak herkesin kârı değildir."- R. H. Karay
maceracı
المفضلات