mürteci

listen to the pronunciation of mürteci
التركية - الإنجليزية
reactionary
reactionary gerici
hard hat
التركية - التركية
Yeni düzene karşı direnen gerici
MÜRTECİ
(Osmanlı Dönemi) (Recâ. dan) Arzulu, ümitli, ümitvâr olan
MÜRTECİ
(Hukuk) Gerici, şeriat özlemcisi
MÜRTECİ'
(Osmanlı Dönemi) (Rücu'. dan) Geri dönen, geri dönmek isteyen. İrticâa giden
MÜRTECİ'
(Osmanlı Dönemi) İslâmiyete muhalif olanların; hakikat, İslâmiyet ve iman fedakârlarına, İslâmiyetin Asr-ı Saadetteki hâlisiyyetine dönmek isteyenlere taktıkları isim.Eğer, meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaretse, bütün ins ve cinn şâhid olsun ki, ben mürteci'im ve şeriatın bir tek mes'elesine ruhumu feda etmeğe
MÜRTECİ'
(Osmanlı Dönemi) Her cihetle en yüksek saadet ve selâmete sevkeden İslâmiyete muhalefetle İslâmdan önceki câhiliyet ve ahlâksızlığa dönmek isteyenlerin vasfı
mürteci
المفضلات