mülkiyet

listen to the pronunciation of mülkiyet
التركية - الإنجليزية
ownership

I transferred ownership of the car to my spouse. - Arabanın mülkiyetini eşime transfer ettim.

Ownership is an option. - Mülkiyet bir seçenektir.

property

You are trespassing on private property. - Özel mülkiyete izinsiz giriyorsunuz.

He handed over all his property to his son. - Tüm mülkiyetini oğluna bağışladı.

ownership, possession
(Kanun,Ticaret) title
acquisition of property
(Nükleer Bilimler) proprietary
hands
freehold
mülkiyet hakkı vermek
grant ownership rightsgive ownership rightsbestow ownership rights
mülkiyet hakkı
law property right
mülkiyet hakkı
freehold
mülkiyet hakkı
(Hukuk) right of property
mülkiyet ile ilgili
proprietary
mülkiyet rejimini belirleyen kurallar
(Hukuk) (düzenleyen) rules governing the system of property ownership
mülkiyet sahibi
title holder
mülkiyet zamiri
possessive pronoun iyelik adılı
mülkiyet üzerinde ayni hak tesisi
(Hukuk) establishment of incorporal rights on property
müşterek mülkiyet
co-ownership, joint ownership
müşterek mülkiyet
worker participation
ferdi olarak mülkiyet
in severalty
fikri mülkiyet hakkı
(Kanun) intellectual property right
fikri mülkiyet
Intellectual property
fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması
(Ticaret) protection of intellectual and industrial property rights
toplumsal mülkiyet
communal property
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü
(Hukuk) World Intellectual Property Organization
birlikte mülkiyet
(Kanun) coownership
birlikte mülkiyet
(Kanun) co-ownership
devamlı iyeliğe dayalı mülkiyet hakkı
udal
edebi mülkiyet
(Kanun) literary property
fiili mülkiyet
(Ticaret) functional ownership
fikri mülkiyet lisansı
(Ticaret) ip licence
fikri ve sınai mülkiyet
(Hukuk) intellectual and industrial property
fikri ve sınai mülkiyet hakları
(Hukuk) intellectual and industrial property rights
gelirler ve mülkiyet dağılımı
(Hukuk) distribution of incomes and property
hususi mülkiyet
(Kanun) private ownership
kolektif mülkiyet
collective ownership
kısmi mülkiyet
(Havacılık) fractional ownership
manevi mülkiyet
intangible property
menkul mülkiyet
(Ticaret) movable property
ortak mülkiyet
tenancy in common
ortak mülkiyet
community ownership
ortak mülkiyet
collective ownership
sınai mülkiyet
(Hukuk) industrial property
sınai mülkiyet hakları
(Hukuk) industrial property
temel mülkiyet hakları
(Hukuk) intellectual property rights
ticari mülkiyet
(Hukuk) commercial property
ömür boyu mülkiyet hakkı
life interest
özel mülkiyet
private property
üzerinde mülkiyet hakkı
dominion over
التركية - التركية
İyelik
(Hukuk) İYELİK
MÜLKİYET
(Osmanlı Dönemi) Mülk sahipliği, vakıf olmayan bina ve mülkün durumu
SINAİ MÜLKİYET
(Hukuk) Endüstriyel haklar
ortak mülkiyet
Malların ortak kullanımı
çıplak mülkiyet
Yararlanma hakkı başkasının olan bir mal üzerindeki sahiplik durumu, kuru mülkiyet
özel mülkiyet
Kişinin sahip olduğu menkul veya gayrımenkul
mülkiyet
المفضلات