mübalağa

listen to the pronunciation of mübalağa
التركية - الإنجليزية
exaggeration abartma, abartı
exaggeration

Tom's prone to exaggeration. - Tom mübalağa etmeye meyillidir.

hyperbole
exaggerate
turgidness
turgidity
surplus
amplification
mübalağa etmek
Exaggerate, shoot off one's mouth
mübalağa etmek
to exaggerate abartmak
mübalağa etmek
to exaggerate
mübâlağa etmek
shoot off one's mouth
التركية - التركية
Abartma, abartı
Abartı
(Osmanlı Dönemi) birşeyi olduğundan fazla veya az göstermek, abartma
(Osmanlı Dönemi) MELK
abartı
(Osmanlı Dönemi) ŞEAF
mübalağa etmek
Abartmak
mübalağa
المفضلات