müşkülpesent

listen to the pronunciation of müşkülpesent
التركية - الإنجليزية
choosy
particular

Tom is very particular about what he eats. - Tom yedikleri hakkında çok müşkülpesenttir.

He is very particular about his food. - Yiyeceği hakkında çok müşkülpesenttir.

fastidious, exacting, particular, choosy, choosey, fussy, pernickety, finicky
picky
difficult
exacting
demanding

They were very demanding. - Onlar çok müşkülpesentti.

hard to please, fastidious, exacting, particular, fussy
exigent
fastidious
finicky
pernickety
bitchy
captious
fussy
spruce
precious
iddialı; titiz, müşkülpesent
ambitious, meticulous, exacting
التركية - التركية
Bir işi yapmamak için türlü bahaneler uyduran
Güçbeğenir
Güç beğenen, titiz
Memnun edilmesi zor olan, titiz kişiler
müşkülpesent
المفضلات