lowering the temperature

listen to the pronunciation of lowering the temperature
الإنجليزية - التركية
sıcaklık düşürücü
الإنجليزية - الإنجليزية
reduced the temperature, made the temperature lower
lowering the temperature

  الواصلة

  low·er·ing the tem·pe·ra·ture

  التركية النطق

  lōırîng dhi temprıçır

  النطق

  /ˈlōərəɴɢ ᴛʜē ˈtemprəʧər/ /ˈloʊɜrɪŋ ðiː ˈtɛmprəʧɜr/

  كلمة اليوم

  hemidemisemiquaver
المفضلات