lose consciousness

listen to the pronunciation of lose consciousness
الإنجليزية - التركية
Bilincini kaybetmek, kendinden geçmek, kendini kaybetmek
kendinden geçmek
bayılmak
kendini kaybetmek
to faint, to lose consciousness
bayılmak, bilinç kaybetmek
الإنجليزية - الإنجليزية
become unconscious
lose consciousness

  الواصلة

  lose con·scious·ness

  التركية النطق

  luz känşısnıs

  النطق

  /ˈlo͞oz ˈkänsʜəsnəs/ /ˈluːz ˈkɑːnʃəsnəs/

  علم أصول الكلمات

  [ 'lüz ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English losian to perish, lose, from los destruction; akin to Old English lEosan to lose; akin to Old Norse losa to loosen, Latin luere to atone for, Greek lyein to loosen, dissolve, destroy.

  كلمة اليوم

  rara avis
المفضلات