look-alike

listen to the pronunciation of look-alike
الإنجليزية - التركية
Benzer
benzer

Tom'un çocuklarının hepsi benzer görünüyor. - Tom's children all look alike.

Bütün bu çiçekler benzer görünüyor. - All those flowers look alike.

lookalike
Birinin benzeri. Tıpkısı. Aynısı
look alike
(sıfat) benzemek
look alike
{s} benzemek
look alike
aynı

Bu kalemler benzeyebilir ama aynı değiller. - These pencils might look alike but they're not the same.

الإنجليزية - الإنجليزية
A person who is visually similar to another; a double
someone who closely resembles a famous person (especially an actor); "he could be Gingrich's double"; "she's the very image of her mother"
resembling closely; "they have look-alike cars
resembling closely; "they have look-alike cars"
to have a similar visual appearance
{s} have a similar appearance, resemble one another
lookalike
A lookalike is someone who has a very similar appearance to another person, especially a famous person. a Marilyn Monroe look-alike. someone who looks very similar to someone who is famous
lookalike
Someone who physically resembles (looks like) someone else
lookalike
{i} person who resembles another; thing that looks like another
look-alike
المفضلات