lonca

listen to the pronunciation of lonca
التركية - الإنجليزية
{i} guild

Guilds were an important part of society in the Middle Ages. - Loncalar orta çağda toplumun önemli bir parçasıydı.

He is a member of a potters' guild. - O, çömlekçiler loncasının bir üyesi.

Guild (of artisans or merchants)
guild korporasyon
gild
corporation
(Latin) collegium
company
chamber
craft guild
lonca ustası head of
a guild
التركية - التركية
(Hukuk) Eski esnaf dernekleri
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon: "Bu iş için loncada, isim duası yapılır."- S. Ayverdi
Gizli iş kurmak
Esnaf kuruluşu
Belli bir işkolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
Aynı meslekten olanların kurduğu örgüt
korporasyon
lonca ustası
Lonca başkanı
lonca
المفضلات