location of the camera relative to the subject

listen to the pronunciation of location of the camera relative to the subject
الإنجليزية - التركية

تعريف location of the camera relative to the subject في الإنجليزية التركية القاموس.

viewpoint
bakış açısı

Onun bakış açısı sınırlıdır. - Her viewpoint is limited.

Doku kültürü bakış açısından, bu deney için çevre daha katı bir şekilde tanımlanmış olmalıdır. - From the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.

viewpoint
bakım
viewpoint
görüş açısı
viewpoint
bakış acısı
viewpoint
{i} manzara noktası
viewpoint
bakış açı

Doku kültürü bakış açısından, bu deney için çevre daha katı bir şekilde tanımlanmış olmalıdır. - From the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.

Onlar benim bakış açımı benimsediler. - They adopted my viewpoint.

viewpoint
görüş

Objektif olarak bakınca, onun görüşleri rasyonalizmden epey uzak. - From an objective viewpoint, his argument was far from rational.

viewpoint
{i} görüş noktası
الإنجليزية - الإنجليزية
viewpoint
location of the camera relative to the subject

  الواصلة

  lo·ca·tion of the cam·er·a rel·a·tive to the sub·ject

  التركية النطق

  lōkeyşın ıv dhi kämrı relıtîv tı dhi sıbcekt

  النطق

  /lōˈkāsʜən əv ᴛʜē ˈkamrə ˈrelətəv tə ᴛʜē səbˈʤekt/ /loʊˈkeɪʃən əv ðiː ˈkæmrə ˈrɛlətɪv tə ðiː səbˈʤɛkt/

  كلمة اليوم

  footle
المفضلات