lisan

listen to the pronunciation of lisan
التركية - الإنجليزية
language

You should watch your language when you talk to her. - Onunla konuşurken lisanına dikkat etmelisin.

I can't understand your language. - Sizin lisanınızı anlamıyorum.

language dil
tongue
dialect
hedeflenen lisan
target language
sürç-i lisan
Slip of the tongue
sürçü lisan
slip of the tongue
sürçü lisan slip of
the tongue
التركية - التركية
Dil, zeban: "Mektup uzun değildi, biraz da ticar bir lisanla yazılmıştı."- P. Safa
Ayakkabı bağlarının ayağı rahatsız etmemesini sağlayan ve bağ altına rastlayan saya parçası
Bazı üflemeli çalgılarda titreşerek ses çıkaran ince metal yaprak
Anahtar
Sorguya çekilmek için yakalanan tutsak
Dil, zeban
Büyük baş hayvanların haşlanıp pişirildikten sonra yenebilen dili
(Osmanlı Dönemi) dil, anlatma şekli, tarzı
(Osmanlı Dönemi) LAHN
LİSAN
(Osmanlı Dönemi) Dil. Konuşma dili. Lehçe. Bak: Dil
sürç-i lisan
Ağızdan yanlışlıkla çıkan söz, dil sürçmesi
NAHVÎ LİSAN
(Osmanlı Dönemi) Kaidelere bağlı olan çok tertibli, ince ve geniş mânâlı lisan
lisan
المفضلات