liquid or moisture

listen to the pronunciation of liquid or moisture
الإنجليزية - التركية

تعريف liquid or moisture في الإنجليزية التركية القاموس.

wet
ıslatmak

Tom ayaklarını ıslatmaktan nefret eder. - Tom hates to get his feet wet.

Senin ayaklarını ıslatmaktan korkma. - Don't be afraid to get your feet wet.

wet
ıslak

Zemin ıslak görünüyor. - The ground seems wet.

Oturduğun koltuktaki boya hâlâ ıslak. - The paint on the seat on which you are sitting is still wet.

wet
{i} yağmurlu hava
wet
{s} içkili
wet
ıslamak
wet
-e işemek
wet
{i} isteksiz kimse
wet
ıslak,v.ıslat: adj.ıslak
wet
{f} içki ile kutlamak
wet
(İnşaat) ıslak, nemli
wet
(isim) martavalcı, ıslaklık, rutubet, yağmurlu hava, içki, içki yasağı karşıtı, isteksiz kimse
wet
{s} hatalı
wet
içki yasağ
wet
kim

Hiç kimse kendi ellerini ıslatmadan başkasının gözyaşlarını kurulayamaz. - No one can dry another's tears without wetting his own hands.

İyi ki kimse ıslanmadı. - Luckily nobody got wet.

wet
{i} içki
wet
{i} içki yasağı karşıtı
wet
{s} yağışlı

Bu yağışlı havadan usandım. - I'm fed up with this wet weather.

Hava çok soğuk değildi, ama her zaman yağışlıydı. - It was not very cold, but it was always wet.

الإنجليزية - الإنجليزية
wet
liquid or moisture

  الواصلة

  liq·uid or mois·ture

  التركية النطق

  lîkwıd ır moysçır

  النطق

  /ˈləkwəd ər ˈmoisʧər/ /ˈlɪkwəd ɜr ˈmɔɪsʧɜr/

  كلمة اليوم

  blimp
المفضلات