lingo

listen to the pronunciation of lingo
الإنجليزية - التركية
(Dilbilim) altdil
lehçe
jargon
{i} (çoğ. --es) dil; yabancı dil
{i} yabancı dil
bir mesleğin argosu
{i} dil
{i} argo
language
{i} dil

Dilinizi anlayabiliyorum. - I can understand your language.

Yabancı dil öğrenmek zordur. - Learning a foreign language is difficult.

language
lisan

Lisan Laboratuvarını kullanabilir miyiz? - May we use the language lab?

Onunla konuşurken lisanına dikkat etmelisin. - You should watch your language when you talk to her.

language
{i} mesleki dil
language
edebiyat
language
(Dilbilim) dilyetisi
language
(Bilgisayar) konuşulur

Kore'de hangi dil konuşulur? - What language do they speak in Korea?

İspanya'da birçok dil konuşulur. - They speak many languages in Spain.

language
(Dilbilim) dil yetisi
dialect, lingo, parlance
lehçesi, dil, konuşma tarzı
language
herhangi bir ifade tarzı
language
bir kabileye veya bir yere mahsus lehçe
language
ağır söz
language
finger language sağırların kullandığı parmak işaretleri ile konuşulanstrong language küfür
language
(Askeri) DİL, MAKİNA DİLİ: Haber ve bilgileri göstermek ve bunları halk arasında veya halkla makina arasında alıp vermek için kullanılan bir sistem. Böyle bir sistem; dikkatle belirtilmiş bir harf grubu ile bu harfleri kelime veya ifade şeklinde daha geniş birimler halinde birleştiren kurallardan ve özel anlamlar meydana getirecek kelime düzme ve kullanma kurallarından ibarettir
language
kompütör lisanı
language
sertlanguage
language
konuşma kabiliyeti
الإنجليزية - الإنجليزية
Language, especially language peculiar to a particular group or region; jargon or a dialect
language
{n} a language, tongue, speech
{i} language used by a certain group or class of people; foreign language (derogatory)
Language; speech; dialect
12/97Extension language for Macromedia Director
A modeling language companion to LINDO
Macromedia Director's proprietary scripting language for creating sophisticated interactive games and presentations
Programming language for Director 14 30
a characteristic language of a particular group (as among thieves); "they don't speak our lingo"
People sometimes refer to a foreign language, especially one that they do not speak or understand, as a lingo. I don't speak the lingo
A lingo is a range of words or a style of language which is used in a particular situation or by a particular group of people. In record-business lingo, that means he wanted to buy the rights to the song and market it. an author who writes in a lurid lingo, freely punctuated with crude expletives
let's hear some lingo
(Slang) let's start talking, get with the words (as in "It's so quiet here, sounds like we are in a cemetery, let's hear some lingo")
lingo
المفضلات