linear momentum

listen to the pronunciation of linear momentum
الإنجليزية - التركية
(Fizik) çizgisel momentum
(Fizik) doğrusal momentum
الإنجليزية - الإنجليزية
physical dimension of movement, speed in a straight direction
linear momentum

  الواصلة

  lin·e·ar mo·men·tum

  التركية النطق

  lîniır mōmentım

  النطق

  /ˈlənēər mōˈmentəm/ /ˈlɪniːɜr moʊˈmɛntəm/

  كلمة اليوم

  nuptial
المفضلات