line of curvature

listen to the pronunciation of line of curvature
الإنجليزية - التركية
(Matematik) eğrilik çizgisi
line of curvature

  الواصلة

  line of cur·va·ture

  التركية النطق

  layn ıv kırvıçır

  النطق

  /ˈlīn əv ˈkərvəʧər/ /ˈlaɪn əv ˈkɜrvəʧɜr/

  كلمة اليوم

  rara avis
المفضلات