liaison officer

listen to the pronunciation of liaison officer
الإنجليزية - التركية
irtibat subayı
(Askeri) İRTİBAT SUBAYI: Bir birlik komutanını başka bir birlik karargahında temsil etmek ve iki birlik arasında sıkı bir temas kurmak maksadıyla görevlendirilen subay
Air Force liaison officer
(Askeri) Hava Kuvvetleri irtibat subayı
Marine liaison officer
(Askeri) Deniz irtibat subayı
United States liaison officer
(Askeri) Birleşik Devletler irtibat subayı
air liaison officer
(Askeri) HAVA İRTİBAT SUBAYI (NATO): Hava harekatıyla ilgili taktik konularda danışmanlık yapan, bir kara veya deniz birliğine bağlı taktik hava kuvveti veya deniz hava subayı. Ayrıca bakınız: "ground liaison officer"
air reconnaissance liaison officer
(Askeri) HAVA KEŞİF İRTİBAT SUBAYI: Özellikle hava keşfi ve görüntü yorumu konularında eğitilmiş, taktik hava keşif birliğine bağlı bir kara subayı. Bu subay kara harekatlarıyla ilgili konularda hava komutanı ve personeline yardımcı olur ve tavsiyelerde bulunur ve hava keşif gereklerinin durumu hakkında kara komutanına bilgi verir
air transport liaison officer
(Askeri) HAVA ULAŞTIRMA İRTİBAT SUBAYI: Hava ulaştırma irtibat göreviyle bir karargah veya birlik emrine verilmiş bir subay. Ayrıca bakınız: "ground liaison officer"
airborne force liaison officer
(Askeri) HAVA İNDİRME KUVVETİ İRTİBAT SUBAYI: Hava indirme birliklerini temsil eden ve hava indirme harekatlarında kullanılan hava alanlarında, hava kuvvetleriyle birlikte çalışan subay
antiaircraft artillery liaison officer
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU İRTİBAT SUBAYI: Koordinasyon veya irtibat temini için diğer bir sınıfta çalışan hava savunma subayı. Örneğin; bir Taktik Hava Kontrol Merkezinde görevli hava savunma subayı gibi
army liaison officer
(Askeri) ORDU İRTİBAT SUBAYI
artillery liaison officer
(Askeri) topçu irtibat subayı
artillery liaison officer
(Askeri) TOPÇU İRTİBAT SUBAYI: Topçu irtibat heyetinin komutanı olup, gönderildiği birlik karargahında topçu komutanının temsilcisi ve topçuluk bakımından danışman olarak bulunan subay. Desteklediği birliğin komuta yerinde çalıştığı zaman, komutanın bulunmaması halinde, ateş destek koordinatörü olarak faaliyette bulunur
counterintelligence liaison officer
(Askeri) İKK irtibat subayı
fighter liaison officer
(Askeri) hava irtibat subayı
ground liaison officer
(Askeri) YER İRTİBAT SUBAYI: Hava keşfi veya taarruzi hava destek faaliyetlerinde, özel surette yetiştirilmiş bir subay. Bu subaylar, eğitim ve muharebe harekatına katılmış, Hava ve Deniz Kuvvetleri birlikleri nezdinde irtibatı sağlamak üzere, münasip Kara Ordusu Komutanının emir ve kontrolü altında, normal olarak, timler halinde teşkilatlandırılmışlardır
ground liaison officer
(Askeri) yer irtibat subayı
ground liaison officer team
(Askeri) YER İRTİBAT SUBAY TİMİ: Bir kara irtibat subayı ile lüzumlu unsurlardan kurulmuş bir tim
lo
{ü} bak
lo
{ü} işte
lo
Lo and behold! işte! Al sana Karşına ne çıksa beğenirsin
naval gunfire liaison officer
(Askeri) deniz kuvvetleri top ateşi irtibat subayı
naval liaison officer
(Askeri) deniz kuvvetleri irtibat subayı
space liaison officer
(Askeri) uzay irtibat subayı
theater airlift liaison officer
(Askeri) harekat alanı hava nakliye irtibat subayı
united states naval liaison officer
(Askeri) ABD DENİZ İRTİBAT SUBAYI
الإنجليزية - الإنجليزية
A member of the Command Staff responsible for interacting with agency representatives from assisting and cooperating agencies
A member of the Command Staff responsible for coordinating with representatives from cooperating and assisting agencies
staff officer that acts as a liaison between other officers, officer that acts as a liaison between military institutions
A person assigned to the ESM, to be in charge of the information centre as well as liaising with other supporting agencies at the Emergency Site
lo
artillery liaison officer
artillery officer responsible for maintaining communications with other divisions of the army
liaison officer

  الواصلة

  li·ai·son of·fic·er

  التركية النطق

  lieyzän ôfısır

  النطق

  /lēˈāˌzän ˈôfəsər/ /liːˈeɪˌzɑːn ˈɔːfəsɜr/

  كلمة اليوم

  assoil
المفضلات