lessen a person's enthusiasm

listen to the pronunciation of lessen a person's enthusiasm
الإنجليزية - الإنجليزية
{f} damp someone's ardor
lessen a person's enthusiasm

  الواصلة

  less·en a person's en·thu·si·a·sm

  التركية النطق

  lesın ı pırsınz înthuziäzım

  النطق

  /ˈlesən ə ˈpərsənz ənˈᴛʜo͞ozēˌazəm/ /ˈlɛsən ə ˈpɜrsənz ɪnˈθuːziːˌæzəm/

  كلمة اليوم

  logogram
المفضلات