led

listen to the pronunciation of led
الإنجليزية - التركية
yol göster
neden olmuş
f., bak. lead
ışık yayan diyot
çok küçük ampul
yol göstermek
idare etmek
(Elektrik, Elektronik) (Light Emitting Diode) ışık Yayan Diyot
(Elektrik, Elektronik) LED - Light Emiting Diode: ışık yayan diyot; Anot ve Katot olarak adlandırılan elemanları üzerinden elektrik akımı geçirildiğinde ışık yayan yarı iletken eleman
(Elektrik, Elektronik) ışık yayan diyotüzerinden akım geçtiğinde foton açığa çıkararak ışık veren ana maddesi silikon olan yarı iletken malzemelerdir

Light Emitting Diode.

(Askeri) güvenlik harekat merkezi; ışık yayımlayan diyot (law enforcement desk; light emitting diode)
lead sür/idare et/götür
yedekte götürülen at
lead
öncülük etmek
lead
kurşun

Tom daha yumuşak uçlu bir kurşun kalem istedi. - Tom wanted a pencil with a softer lead.

İçme suyunda klor, kurşun ya da benzer kirletici madde bulunması mümkün. - It's possible that the drinking water has chlorine, lead, or similar contaminants in it.

lead
önderlik etmek
lead
rehberlik etmek
lead
sürmek

Artık mutsuz bir hayat sürmek istemiyorum. - I don't want to lead a dog's life any more.

Mary yaşamaya değer bir hayat sürmek istiyor. - Mary wants to lead a life worth living.

led in shelf
led lambası
led driver
(Televizyon) led sürücüsü
led in shelf
elektro ışıklı diod
led light emitting diod
led lambası
led light emitting diod
elektronik ışıklı diod
led horse
yedek at
led astray
yoldan led
led back
arka led
led by
liderliğindeki
led his life
Hayatının led
led on
yol açmıştır
led over
üzerinde led
led the way
yol açtı
led to believe
inandırdı
led to victory
zafer yol açtı
lead
{f} yol göstermek
lead
{i} rehberlik
lead
{i} kablo
lead
{i} örnek

Örnek olarak liderlik etmeliyiz. - We should lead by example.

lead
yönetmek
lead
{f} yönlendirmek
lead
{i} tiy. başrol
lead
{i} önderlik

O, o gruba önderlik etme yeteneğine sahip değil. - He doesn't have the ability to lead that group.

Tom futbol takımına önderlik ediyor. - Tom leads the soccer team.

lead
{f} başında olmak
lead
{i} ilk oynama hakkı (iskambil)
lead
{i} tiy. başrol oyuncusu, başoyuncu
lead
{f} başı olmak
lead
önde gitmek
lead
sürdürmek

O yıllarca sefil bir hayat sürdürmek zorunda kaldı. - He had to lead a miserable life for many years.

lead
neden olmak
lead
{i} kurşun levha
lead
{f} etkilemek
busy led
(Bilgisayar) meşgul ışığı
compose led
(Bilgisayar) oluşturma ışığı
lead
varmak
lead
gitmek
lead
(Madencilik) maden damarı
lead
kalem kurşunu
lead
(Otomotiv) iletken
lead
(Kanun) sevketmek
lead
idare etmek
lead
{i} önde olma
lead
kutup
lead
{i} iskandil
lead
çekmek
lead
ileride bulunma
lead

Tom daha yumuşak uçlu bir kurşun kalem istedi. - Tom wanted a pencil with a softer lead.

left led
sol diod lambası
record led
(Bilgisayar) kaydet ışığı
remote led
(Bilgisayar) uzaktan kumanda ışığı
reverse led
(Bilgisayar) geri ışığı
shift led
(Bilgisayar) shift ışığı
lead
{i} yol

Bu yol sizi oraya götürür. - This road leads you there.

Her iki yol da seni istasyona götürecektir. - Either way will lead you to the station.

lead
(nereyese) götürmek
lead
ulaştırmak
lead
ipucu

Polis ve FBI birkaç ipucunu takip etti. - The police and the FBI pursued several leads.

Polisin elinde hâlâ hiçbir ipucu yok. - The police still have no leads.

lead
inandırmak
lead
önde gelme
lead
(of/over ile)(uzaklık/sayı/vb.) ileride olma
lead
öncülük

Grup yürüyüşe öncülük edecek bir rehber kiraladı. - The group hired a guide to lead the hike.

Sefere kimin öncülük etmesi gerektiği hakkında konuşuyoruz. - We're talking about who should lead the expedition.

lead
tasma kayışı
lead
götürmek
lead
önde sürmek
lead
liderlik etmek

O, takıma liderlik etmek için seçildi. - She has been chosen to lead the team.

lead
{f} yol göster

Yol göstersen iyi olur. - You'd better lead the way.

Ulusumuza yol gösterecek güçlü bir kişiye ihtiyacımız var. - We need a strong person to lead our nation.

lead
ara kablosu
lead
başrol

Bütün erkek ve kadın başrol oyuncularının isimlerini biliyorlardı. - They knew the names of every leading actor and actress.

O, gelecek okul festivalinde ilk kez başrol oynayacak. - He will play the leading role for the first time in the next school festival.

lead
ikna etmek
lead
kılavuzluk
lead
anterlin
lead
delil

Mastürbasyon deliliğe yol açar. - Masturbation leads to insanity.

be led
(be led by) ... tarafından yönetilmek, liderliği ... taradından yapılmak
be led away
uzakta liderliğindeki
consumer-led
Tüketici ihtiyaçlarına odaklı, tüketici odaklı
culture-led
kültüre dayalı
customer-led
Müşteri güdümlü

The main concern of customer-led marketing is focused around what your valued customer has to say about your company and, more importantly, what your valued customer has to say to potential customers about your company.

easily led
kolay yol
export-led
İhracata dayalı
lead
Başı çeken
lead
yol göster(mek)
lead
Tasma

When I pick up its lead, my dog wags its tail.

lead
başrolde
lead
İpucu

A lead from an informer enabled the police to make several arrests.

Polisin elinde hâlâ hiçbir ipucu yok. - The police still have no leads.

Polis ve FBI birkaç ipucunu takip etti. - The police and the FBI pursued several leads.

led to
önderlik yapmak
light emitting diode (LED
ışık yayan diyot (LED)
market-led
pazar liderliğindeki
student-led
Öğrenci liderliğinde yapılan
to be led
liderliğinde kurulacak
you led
Yeniden ölü
battery low led
(Bilgisayar) pil düşük ışığı
battery ok led
(Bilgisayar) pil normal ışığı
be led to
sürüklenmek
camera on led
(Bilgisayar) kamera kullanımda ışığı
caps lock led
(Bilgisayar) caps lock ışığı
conference led
(Bilgisayar) konferans ışığı
coverage led
(Bilgisayar) kapak ışığı
error led
(Bilgisayar) hata ışığı
lead
kurşundan yapılmış
lead
kur

Hiçbir insan onları bilemez, hiçbir avcı barut ve kurşunla onları vuramaz. - Düşünceler özgürdür! - No man can know them, no hunter can shoot them, with powder and lead - Thoughts are free!

Liderin çadırı nereye kuracağını bilmesi gerekir. - The leader should know where to set up the tent.

lead
{f} -e önderlik etmek, -e liderlik etmek; -in başında olmak
lead
(Tıp) Pb sembolü ile bilinen, atom no: 82 ve atom ağırlığı: 207.21 olan kimyasal element, kurşun, plumbum
lead
{f} yol aç

Bazen çok sayıda sorun ve stres, işi bırakmanıza yol açabilir. Çabucak onunla nasıl başa çıkacağınızı öğrenmeniz gerekir. - Sometimes, many problems and a lot of stress can lead you to quit your job. You must learn how to handle it quickly.

Yeni bir çalışma 65'ten daha büyük hastaların hastane kayıtlarının çoğunlukla yanlış olduğunu ortaya atmaktadır, bu durum ciddi tedavi hatalarına yol açabilir. - A new study suggests that hospital records for patients older than 65 are often incorrect, which may lead to serious treatment errors.

lead
{i} önde bulunma
lead
satır aralarını anterlin ile açmak
lead
çanak çömleği kurşun sır ile
lead
{f} (led)
lead
{i} önde gelme, başta olma, ileride bulunma
lead
{i} (versatil kalem için) uç, min
lead
(sıfat) kurşundan yapılmış
lead
(Askeri) ÖNLEME MESAFESİ: Hareket halindeki bir hedefe isabet temin edebilmek için, hedefin ilerisinde seçilecek nişan noktası ile hedef arasındaki mesafe
lead
{f} açmak (kartlarını)
lead
{i} grafit
lead
etkilem
lead
{i} kılavuz
lead
anterlit
lead
anametal
lead
(Nükleer Bilimler) (pb) kurşun
lead
kurşunla doldurmak veya kaplamak
lead
satırlar arasını açmak için kullanılan ince kurşun cetvel
lead
{i} den. iskandil
microphone led
(Bilgisayar) mikrofon ışığı
mute led
(Bilgisayar) sessiz ışığı
night mode led
(Bilgisayar) gece modu ışığı
pause led
(Bilgisayar) durdur ışığı
play led
(Bilgisayar) çalıştır ışığı
ready led
(Bilgisayar) hazır ışığı
repeat led
(Bilgisayar) yenileme ışığı
ring led
(Bilgisayar) çalma ışığı
scroll lock led
(Bilgisayar) scroll lock ışığı
speaker led
(Bilgisayar) hoparlör ışığı
spinning led
(Bilgisayar) dönme ışığı
stereo led
(Bilgisayar) stereo ışığı
stop led
(Bilgisayar) durdur ışığı
tone enable led
(Bilgisayar) ton kullanımda ışığı
التركية - التركية
Minik ampül
Diyotlu aydınlatma yönteminin kıs yazılışı
الإنجليزية - الإنجليزية
light-emitting diode
{i} small lamp which is used as a pointer
past of lead
diode such that light emitted at a p-n junction is proportional to the bias current; color depends on the material used
The abbreviation for Light Emitting Diode
Light Emitting Diode A small pilot light on an instrument panel
Light Emitting Diode A display technology that uses a semiconductor diode that emits light when charged
Light Emitting Diode These are common panel lights on the front of mixers or other equipment
Ligh Emitting Diode
The abbreviation for a Light Emitting Diode
A Light Emitting Diode is a semiconducting device that emits light when an electric current runs through it It uses significantly less power, releases less heat, and lasts a lot longer than an incandescent light bulb
Led is the past tense and past participle of lead. Past tense and past participle of lead. the past tense and past participle of lead
of Lead
Light Emitting Diode, emits light when current is passed through it
means Light Emitting Diode and is another light generation technology
Light-Emitting Diode A semiconductor p-n junction diode that emits light under forward-bias conditions The wavelength of the emitted light is a function of the semiconductor material
For "Light Emitting Diode," a small, sometimes colored, light bulb
An LED is a Light Emitting Diode; a very small light often used in electronic instrumentation
Abbreviation for Light Emitting Diode A semiconductor device that emits visible light when conducting current Has replaced incandescent lamps as indicators in most electronic equipment
Light-Emitting Diode Used for display in some electronic devices
Light Emitting Diode
abbr Light-Emitting Diode
A semiconductor diode which emits light when a current is passed through it In lightwave transmission systems, LEDs or lasers are used as light sources
LED analyser
Any of several devices used to measure the light intensity and spectrum of LEDs
Led Zep
The rock band Led Zeppelin|Led Zeppelin]]
led off
Simple past of lead off
Led Zeppelin
famous English rock and roll band (was active mainly in the 1970's)
led astray
led away from that which is right, tempted to do wrong
led him by the nose
was ahead of him, directed him, did not allow him to choose anything, controlled him
led his life
lived his life, conducted himself
led the prayer
was the leader in a religious prayer service, guided others in prayer
led the way
guided or conducted at the head of, gave the tone
led to believe
he was persuaded, he was made to think that - was true
led to victory
caused a win, made winning possible
lead
The action of a tooth, as a tooth of a wheel, in impelling another tooth or a pallet. — Claudias Saunier
lead
Information obtained by a news reporter about an issue or subject that allows him or her to discover more details
lead
The player who throws the first two rocks for a team
lead
The distance of haul, as from a cutting to an embankment
lead
To begin a game, round, or trick, with; as, to lead trumps

He led a double five.

lead
A plummet or mass of lead attached to a line, used in sounding depth at sea or to estimate velocity in knots
lead
To guide or conduct in a certain course, or to a certain place or end, by making the way known; to show the way, especially by going with or going in advance of, to lead a pupil; to guide somebody somewhere or to bring somebody somewhere by means of instructions. Hence, figuratively: To direct; to counsel; to instruct; as, to lead a traveler

This thought might lead me through the world’s vain mask. Content, though blind, had I no better guide. — Milton.

lead
To be ahead of others, e.g., in a race
lead
Precedence; advance position; also, the measure of precedence; as, the white horse had the lead; a lead of a boat’s length, or of half a second; the state of being ahead in a race; the highest score in a game in an incomplete game
lead
A rope, leather strap, or similar device with which to lead an animal; a leash
lead
To step off base and move towards the next base

The batter always leads off base.

lead
To produce

The shock led to a change in his behaviour.

lead
A channel of open water in an ice field
lead
To cover, fill, or affect with lead; as, continuous firing leads the grooves of a rifle
lead
To go or to be in advance of; to precede; hence, to be foremost or chief among; as, the big sloop led the fleet of yachts; the Guards led the attack; Demosthenes leads the orators of all ages

And lo! Ben Adhem's name led all the rest. — Leigh Hunt.

lead
The act of leading or conducting; guidance; direction, course; as, to take the lead; to be under the lead of another

At the time I speak of, and having a momentary lead, . . . I am sure I did my country important service. — Edmund Burke.

lead
To be more advanced in technology or business than others
lead
charging lead
lead
To guide or conduct oneself in, through, or along (a certain course); hence, to proceed in the way of; to follow the path or course of; to pass; to spend. Also, to cause (one) to proceed or follow in (a certain course)

You remember . . . the life he used to lead his wife and daughter. — Dickens.

lead
A thin cylinder of black lead or plumbago (graphite) used in pencils
lead
a metallic wire for electrical devices and equipments
lead
To lead off or out, to go first; to begin
lead
To have the highest interim score in a game
lead
When a runner steps away from a base while waiting for the pitch to be thrown

The runner took his lead from first.

lead
Information obtained by a detective or police officer that allows him or her to discover further details about a crime or incident
lead
A lode
lead
To tend or reach in a certain direction, or to a certain place; as, the path leads to the mill; gambling leads to other vices

The mountain-foot that leads towards Mantua. — Shakespeare, Two Gentlemen of Verona, V-ii.

lead
A thin strip of type metal, used to separate lines of type in printing
lead
The act or right of playing first in a game or round; the card suit, or piece, so played; as, your partner has the lead
lead
To guide or conduct, as by accompanying, going before, showing, influencing, directing with authority, etc.; to have precedence or preeminence; to be first or chief; — used in most of the senses of the transitive verb
lead
The axial distance a screw thread travels in one revolution. It is equal to the pitch times the number of starts
lead
In a steam engine, The width of port opening which is uncovered by the valve, for the admission or release of steam, at the instant when the piston is at end of its stroke
lead
Foremost

The contestants are all tied; no one has the lead position.

lead
To conduct or direct with authority; to have direction or charge of; as, to lead an army, an exploring party, or a search; to lead a political party; to command, especially a military or business unit

Christ took not upon him flesh and blood that he might conquer and rule nations, lead armies, or possess places. — Robert South.

lead
Potential opportunity for a sale or transaction, a potential customer

Joe is a great addition to our sales team, he has numerous leads in the paper industry.

lead
Vertical space in advance of a row or between rows of text. Also known as leading

This copy has too much lead; I prefer less space between the lines.

lead
bullets

They filled him full of lead.

lead
To guide or conduct with the hand, or by means of some physical contact connection; as, a father leads a child; a jockey leads a horse with a halter; a dog leads a blind man

In thy right hand lead with thee The mountain nymph, sweet Liberty. — Milton.

lead
Hypothesis that has not been pursued

The investigation stalled when all leads turned out to be dead ends.

lead
A teaser; a lead in; the start of a newspaper column, telling who, what, when, where, why and how. (Sometimes spelled as lede for this usage to avoid ambiguity.)
lead
To aim in front of a moving target, in order that the shot may hit the target as it passes
one thing led to another
From one event, a series of non-important steps resulted in another event
lead
{v} to go first, guide, conduct, entice, draw, pass, spend
lead
{n} a heavy, soft metal, very ductile, a bar of lead for sounding
lead
{v} to cover or fit with lead
lead
{f} coat with lead; fix in place using lead
consumer-led
Responding to the needs of consumers
Lead
pb
as a lamb led to slaughter
quietly, passively
be led to believe
be misled (either intentionally or unintentionally)
lead
lead, as in the performance of a composition; "conduct an orchestra; Bairenboim conducted the Chicago symphony for years"
lead
It is both malleable and ductile, though with little tenacity, and is used for tubes, sheets, bullets, etc
lead
To guide or conduct in a certain course, or to a certain place or end, by making the way known; to show the way, esp
lead
An open way in an ice field
lead
(baseball) the position taken by a base runner preparing to advance to the next base; "he took a long lead off first"
lead
An article made of lead or an alloy of lead A plummet or mass of lead, used in sounding at sea
lead
To guide or conduct with the hand, or by means of some physical contact or connection; as, a father leads a child; a jockey leads a horse with a halter; a dog leads a blind man
lead
a jumper that consists of a short piece of wire; "it was a tangle of jumper cables and clip leads"
lead
The announcement by one voice part of a theme to be repeated by the other parts
lead
To conduct or direct with authority; to have direction or charge of; as, to lead an army, an exploring party, or a search; to lead a political party
lead
The first few lines of an article that introduce the story It tells the reader what happened, and what that means to them Traditional leads use the 5 Ws: who, what, where, when, why (and how)
lead
{s} most important, main; leading; first, opening, beginning (of an article in a newspaper, etc.)
lead
- A heavy metal that is hazardous to health if breathed or swallowed Its use in gasoline, paints and plumbing compounds has been sharply restricted or eliminated by federal laws and regulations
lead
A piece of information of possible use in the search for a prospective client
lead
The federal government recently lowered the allowable levels for lead in paints and other products Lead's dangers, especially to children are now well known, and are still lurking in the paint and plumbing of many homes Test any suspicious painted surfaces before remodeling Also test drinking water for lead content Call toll free for an independent lead-in-water testing laboratory in your area -- 800/ 426-4791
lead
travel in front of; go in advance of others; "The procession was headed by John"
lead
Precedence; advance position; also, the measure of precedence; as, the white horse had the lead; a lead of a boat's length, or of half a second
lead
an actor who plays a principal role
lead
take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can you take me to the main entrance?"; "He conducted us to the palace"
lead
Lead is a soft, silvery white or grayish, malleable, ductile, dense metal that conducts electricity poorly. Its stable isotopes are all end products of radioactive decay of uranium and other heavy elements. Known since ancient times, lead is so durable and resistant to corrosion that Roman lead pipes are still usable. Lead is used in roofing, as cable coverings, and in pipes, conduits, and structures. Other uses are in storage batteries, ammunition, and low-melting-point alloys (e.g., solder, pewter) and as shielding against sound, vibrations, and radiation. Lead is rarely found free in nature; its major ore is the sulfide galena (PbS). Because it and its compounds are poisons (see lead poisoning), lead-based paints and gasoline additives have been phased out in many countries. Lead in compounds has valence 2 and 4; an oxide (litharge, PbO) is the most widely used. Lead compounds are added to lead crystal (see glass), glazes, and ceramics and are used as pigments, drying agents for paints and varnishes, insecticides and herbicides, and fireproofing agents and in matches, explosives, and pyrotechnics. Almost half of all lead is recovered from recycled scrap. The "lead" in pencils is graphite. lead glance black lead lead poisoning lead 210 dating uranium thorium lead dating common lead dating
lead
A mark or a short passage in one voice part, as of a canon, serving as a cue for the entrance of others
lead
a naturally-occurring heavy, soft metallic element; human exposure can cause brain and nervous system damage, especially in children
lead
1) The phase relationship (advance) between two circuits An electrical current whose phasing is ahead of the phasing of a voltage, for example, is said to lead 2) Refers to a conductor that connects a transformer winding to a bushing or to another winding
lead
a news story of major importance (baseball) the position taken by a base runner preparing to advance to the next base; "he took a long lead off first"
lead
The official name for the metal "feet" on an IC Also called "pins " The part of the lead assembly that is formed after a portion of the lead frame is cut away The chip's connection to the outside world
lead
The leg that leads during the canter The inside foreleg reaches the farthest during a correct lead
lead
A metal known to be toxic since Roman times, lead is still used in faucets today As an additive to tin, brass, or antimony, lead makes the metal softer and easier to work with The EPA has set no maximum contaminant (MCL) for lead The expense of replacing U S plumbing systems that contain lead is so astronomical that it can only be done slowly and gradually Top
lead
by going with or going in advance of
lead
A plummet or mass of lead, used in sounding at sea
lead
bone-ash cup
lead
Metallic chemical element, chemical symbol Pb, atomic number
lead
preside over; "John moderated the discussion"
lead
Hence, figuratively: To direct; to counsel; to instruct; as, to lead a traveler; to lead a pupil
lead
{f} conduct, escort; drive; guide; direct; take, bring; influence, cause; be in first place; live in a certain way, follow a certain lifestyle
lead
In spiral screw threads, worm wheels, or the like, the amount of advance of any point in the spiral for a complete turn
lead
The start of a story, usually one to three paragraphs Pronounced lede, and sometimes spelled that way, too
lead
to have precedence or preëminence; to be first or chief; used in most of the senses of lead, v
lead
To draw or direct by influence, whether good or bad; to prevail on; to induce; to entice; to allure; as, to lead one to espouse a righteous cause
lead
To guide or conduct, as by accompanying, going before, showing, influencing, directing with authority, etc
lead
Sheets or plates of lead used as a covering for roofs; hence, pl
lead
move ahead (of others) in time or space
lead
the introductory section of a story; "it was an amusing lead-in to a very serious matter"
lead
a soft heavy toxic malleable metallic element; bluish white when freshly cut but tarnishes readily to dull gray; "the children were playing with lead soldiers"
lead
In the context of leads and lags, payment of a financial obligation earlier than is expected or required
lead
The advance of the current phase in an alternating circuit beyond that of the electromotive force producing it
lead
cause to undertake a certain action; "Her greed led her to forge the checks"
lead
In an internal-combustion engine, the distance, measured in actual length of piston stroke or the corresponding angular displacement of the crank, of the piston from the end of the compression stroke when ignition takes place; called in full lead of the ignition
lead
the playing of a card to start a trick in bridge; "the lead was in the dummy"
lead
the player who delivers the first two rocks of each end, alternating with the opponent's lead
lead
be ahead of others; be the first; "she topped her class every year"
lead
be conducive to; "The use of computers in the classroom lead to better writing"
lead
evidence pointing to a possible solution; "the police are following a promising lead"; "the trail led straight to the perpetrator"
lead
pass or spend; "lead a good life
lead
A conductor conveying electricity, as from a dynamo
lead
{s} made of lead, containing lead
lead
a news story of major importance
lead
Lead in drinking water is a common problem, it comes from lead pipes, solder, and brass fittings Water that has a low pH or Total Dissolved Solids will provide corrosive properties that can leach from your plumbing system Lead can cause learning and physical disabilities in children and also Hypertension in adults The EPA action level for Lead is 0 015 ppm
lead
A natural metal used in pipes, cable sheaths, batteries, solder, and radioactivity shields Children who are exposed to lead may have delayed physical or mental development and minor attention span deficits and learning disabilities Exposed adults may experience kidney problems and high blood pressure
lead
Lead has been used for many years as an additive to petrol to improve engine performance When the petrol is burnt lead is emitted from the exhaust, and concern has focused on the possible healt effects Lead is known to be a poison which builds up in the body and may affect the development of children Action has now been taken to reduce the amount of lead in petrol and as a result unleaded petrol was produced
lead
The excess above a right angle in the angle between two consecutive cranks, as of a compound engine, on the same shaft
lead
The angle between the line joining the brushes of a continuous-current dynamo and the diameter symmetrical between the poles
lead
a position of leadership (especially in the phrase `take the lead'); "he takes the lead in any group"; "we were just waiting for someone to take the lead"; "they didn't follow our lead"
lead
The width of port opening which is uncovered by the valve, for the admission or release of steam, at the instant when the piston is at end of its stroke
lead
Payment of a financial obligation earlier than is expected or required
lead
be in charge of; "Who is heading this project?"
lead
A modification of a logical relationship which allows an acceleration of the successor task For example, in a finish­to­start dependency with a 10­day lead, the successor activity can start 10 days before the predecessor has finished See also lag
lead
the angle between the direction a gun is aimed and the position of a moving target (correcting for the flight time of the missile) a soft heavy toxic malleable metallic element; bluish white when freshly cut but tarnishes readily to dull gray; "the children were playing with lead soldiers"
lead
an indication of potential opportunity; "he got a tip on the stock market"; "a good lead for a job"
lead
It is chiefly obtained from the mineral galena, lead sulphide
lead
The act of leading or conducting; guidance; direction; as, to take the lead; to be under the lead of another
lead
A rôle for a leading man or leading woman; also, one who plays such a rôle
lead
The course of a rope from end to end
lead
n Pointing the aircraft's nose ahead of the advesary's, in order to compensate for bullet flight time Unless the distances are extraordinarily short, some amount of lead must be pulled to shoot the other plane
lead
the angle between the direction a gun is aimed and the position of a moving target (correcting for the flight time of the missile)
lead
When ignition takes place during the working stroke the corresponding distance from the commencement of the stroke is called negative lead
lead
Sheets or plates of lead used as a covering for roofs
lead
To place leads between the lines of; as, to lead a page; leaded matter
lead
lead, extend, or afford access; "This door goes to the basement"; "The road runs South"
lead
the timing of ignition relative to the position of the piston in an internal-combustion engine
lead
Symbol Pb L
lead
{i} heavy bluish-gray metal (Chemistry); something made of lead or its alloys; graphite; bullets; thin cylinder of graphite placed in a pencil; weight hung at the end of a line
lead
an anomaly identified in the seismic dataset that shows some potential as a drilling target and bears further investigation
lead
an advantage held by a competitor in a race; "he took the lead at the last turn"
lead
thin strip of metal used to separate lines of type in printing
lead
Emitted from the combustion of leaded gasoline When released into the air, lead particles can be inhaled or incorporated into the soil as a metal particle Lead accumulates in the body over time and effects many tissues including the brain, kidneys, and bone marrow It is especially damaging to young children As of 1991, the sale of leaded gasoline in California has ceased The burning of materials that contain lead, such as wood painted with lead paint, is prohibited
lead
{i} leadership, guidance; advance position, first place; person or thing that leads, leader; leash; guide; example; clue, hint, indication; principal role in a play; main actor; main news story; conductor (Electricity)
lead
result in; "The water left a mark on the silk dress"; "Her blood left a stain on the napkin"
lead
to play the first card to a trick Also, the first card played to a trick, or the right to play that card (as in "Whose lead is it?")
lead
Also, to cause (one) to proceed or follow in (a certain course)
lead
Its specific gravity is 11
lead
mixture of graphite with clay in different degrees of hardness; the marking substance in a pencil
lead
Indicator substance or drug precursor Links to a target As it were, the raw form of an active substance, which is optimized through further structural modification with regard to its effect and/or its side-effect profile
lead
Plumbum
lead
restraint consisting of a rope (or light chain) used to restrain an animal
lead
stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point; "Service runs all the way to Cranbury"; "His knowledge doesn't go very far"; "My memory extends back to my fourth year of life"; "The facts extend beyond a consideration of her personal assets"
lead
A small cylinder of black lead or plumbago, used in pencils
lead
To begin a game, round, or trick, with; as, to lead trumps; the double five was led
lead
pass or spend; "lead a good life"
lead
To guide or conduct one's self in, through, or along (a certain course); hence, to proceed in the way of; to follow the path or course of; to pass; to spend
lead
Lead is an element that was once used as a pigment and drying agent in paint An elevated level of lead in the body can cause serious damage to the brain, nervious system, kidneys and red blood cells The degree of harm is related to the amount of exposure and the age at which a person is exposed The Federal government estimates that lead is present in about 75 percent of all private homes in the United States built before 1978 National Safety Council's Lead Poisoning Prevention Outreach Program
lead
tend to or result in; "This remark lead to further arguments among the guests"
lead
mixture of graphite with clay in different degrees of hardness; the marking substance in a pencil thin strip of metal used to separate lines of type in printing an advantage held by a competitor in a race; "he took the lead at the last turn"
lead
One of the elements, a heavy, pliable, inelastic metal, having a bright, bluish color, but easily tarnished
lead
the playing of a card to start a trick in bridge; "the lead was in the dummy" a position of leadership (especially in the phrase `take the lead'); "he takes the lead in any group"; "we were just waiting for someone to take the lead"; "they didn't follow our lead" mixture of graphite with clay in different degrees of hardness; the marking substance in a pencil thin strip of metal used to separate lines of type in printing an advantage held by a competitor in a race; "he took the lead at the last turn" evidence pointing to a possible solution; "the police are following a promising lead"; "the trail led straight to the perpetrator" the introductory section of a story; "it was an amusing lead-in to a very serious matter" a news story of major importance (baseball) the position taken by a base runner preparing to advance to the next base; "he took a long lead off first" the angle between the direction a gun is aimed and the position of a moving target (correcting for the flight time of the missile) a soft heavy toxic malleable metallic element; bluish white when freshly cut but tarnishes readily to dull gray; "the children were playing with lead soldiers" cause to undertake a certain action; "Her greed led her to forge the checks" travel in front of; go in advance of others; "The procession was headed by John" take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can you take me to the main entrance?"; "He conducted us to the palace" tend to or result in; "This remark lead to further arguments among the guests" be ahead of others; be the first; "she topped her class every year" pass or spend; "lead a good life
lead
The action of a tooth, as a tooth of a wheel, in impelling another tooth or a pallet
lead
a roof covered with lead sheets or terne plates
lead
The first play of a trick On the opening trick this is the player who won the bid, on all other tricks it is by whomever took the last trick
lead
cause something to pass or lead somewhere; "Run the wire behind the cabinet"
lead
A cylinder of black lead or plumbago used in pencils
lead
It is easily fusible, forms alloys with other metals, and is an ingredient of solder and type metal
lead
Atomic weight, 206
lead
A heavy, pliable, inelastic metal element, having a bright, bluish color, but easily tarnished; both malleable and ductile, though with little tenacity. It is easily fusible, forms alloys with other metals, and is an ingredient of solder and type metal. Atomic number 82, Atomic weight 206.4, Specific Gravity 11.37, Symbol Pb (from Latin plumbum)
lead
A lead can be anything from an e-mail address for a mailing list to a complete survey that needs to be completely filled out and verified in order to get credit The requirements to be considered a bona fide lead can vary greatly from program to program This is a very common method of selling advertising on your website Click Here for specific programs
market-led
market-driven
was led astray
was misguided, was seduced, was led to evil
التركية - الإنجليزية
(Aydınlatma) light emitting diod
led
المفضلات