leave a negative impression

listen to the pronunciation of leave a negative impression
الإنجليزية - التركية
olumsuz izlenim uyandırmak
olumsuz izlenim bırakmak
leave a negative impression

  الواصلة

  leave a neg·a·tive im·pres·sion

  التركية النطق

  liv ı negıtîv împreşın

  النطق

  /ˈlēv ə ˈnegətəv əmˈpresʜən/ /ˈliːv ə ˈnɛɡətɪv ɪmˈprɛʃən/

  كلمة اليوم

  arcadia
المفضلات